U vrhu čitanosti!

Beograd, 10. januar 2023.  - Izdavačka kuća "Laguna" na kraju svake kalendarske godine sabere "utiske" o svojim najpopularnijim izdanjima i napravi liste čitanosti koje istinito i realno oslikavaju raspoloženje čitalačke publike. I krajem 2022. godine bilo je tako, "Laguna" je formirala čak dve lista, prvu koju čine naprodavanije knjige i drugu, na kojoj se nalaze knjige koje su na neki način obeležile godinu iza nas. Na obe te liste knjige Bojana Ljubenovića, izašle prošle … [Read more...]